04071 м. Київ, вул Воздвиженська 22 оф 2, office@ukrmetprom.org

Виробництво, тис. т

3 міс. 2020
3 міс. 2021
Чавун
5096
5313
Сталь
5318
5291
Прокат
4670
4734

Середньодобове виробництво, тис. т

3 міс. 2020
3 міс. 2021
Чавун
12.05.2021
56,0
59,0
Сталь
12.05.2021
58,4
58,8
Прокат
12.05.2021
50,8
52,6

Вітчизняний ГМК занепокоєний запропонованими змінами до Податкового кодексу України

ОП «Укрметалургпром» та Федерація металургів України звернулися до Президента України, спікера Верховної Ради, Прем’єр-Міністра України, низки Комітетів Верховної Ради та органів центральної виконавчої влади щодо гострої проблеми, яка виникла.

Річ у тому, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Дійсно, об’єктивна ситуація вимагає час від часу проводити ревізію зазначеного документу на відповідність викликам часу з метою його актуалізації. Проте пропозиції щодо кардинальної зміни підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничо-видобувних підприємств викликають дуже серйозне занепокоєння.

Базисом для розрахування рентних платежів для гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) завжди була первинна обробка залізорудної сировини. Під первинною обробкою мається на увазі технологічний процес, кінцевою продукцією якого є видобута руда, яка, у свою чергу, використовується у якості сировини для отримання товарної залізорудної продукції ГЗК: концентрату, агломерату та обкотишів. Технологія виробництва товарної продукції ГЗК вже відноситься до вторинної обробки, що вимагає використання спеціального високотехнологічного обладнання, та не має нічого спільного з первинною обробкою залізної руди.

Проте, з незрозумілих причин, у новій редакції п.14.1.150 проекту Закону у категорію первинної обробки включено також і вищезазначений технологічний процес виробництва концентрату, агломерату та обкотишів, що не має під собою жодного логічного чи економічного обґрунтування. По своїй суті це вже не рента на видобування корисної копалини (залізної руди), а податок з обігу для залізорудних ГЗК. Наголошуємо, що такий підхід не застосовується у жодній іншій видобувній галузі – це те ж саме, що, наприклад, у нафтовій галузі об’єктом оподаткування рентною платою замість нафти є бензин.

В той же час, вітчизняні підприємства з видобування залізної руди є одними з найбільших в Україні платників до бюджетів всіх рівнів та у Пенсійний фонд. Так, у 2018 р. ними було перераховано більше 19,4 млрд грн. податків та зборів. І будь-який додатковий фіскальний тиск на ці підприємства призведе до відповідного зниження інвестицій, втрати конкурентоспроможності та ринків збуту. Як наслідок, спостерігатиметься значне падіння обсягів виробництва, що, у свою чергу, матиме довгостроковий негативний ефект для відрахувань у бюджети всіх рівнів. Окрім того, перевезення продукції ГЗК дає стабільне завантаження та сприяє розвитку залізничної та портової галузей, які також відчують значне недоотримання доходів та зменшать свої податкові відрахування до бюджету.

Запропонований підхід до визначення рентних платежів не стимулюватиме розвиток подальших технологічних переділів та підвищення якості продукції – простіше буде виробляти та продавати найпримітивніший продукт з низькою додатковою вартістю, ніж металопродукцію третього переділу, оскільки собівартість останнього стане неконкурентною.

Таким чином, впровадження нового дискримінаційного підходу до оподаткування гірничорудних підприємств України призведе до відмови від своїх намірів з боку потенційних інвесторів, втрати традиційних ринків збуту залізорудної сировини і металопродукції, значному скороченню надходжень до бюджету всіх рівнів і погіршення соціально-економічної ситуації не тільки в провідних вітчизняних галузях, але й в Україні в цілому.

Тому, з огляду на вищевказане, з метою недопущення катастрофічних наслідків впровадження змін до Податкового кодексу, українські металурги вважають за необхідне призупинити розгляд зазначеного Законопроекту у тій редакції, яку запропоновано, і вимагають широкого обговорення цієї теми із залученням всіх зацікавлених сторін, у тому числі, фахівців та уповноважених представників гірничо-металургійного комплексу України.

 

Вхiд
×
Реєстрація

Підтвердження реєстрації буде відправлене вам по e-mail.

×